Bạn đang ở đây:http wap 7m cn > sự giải trí

【xe bus 47】Cháy rừng "gần đây" tại châu Âu nghiêm trọng hơn cả năm 2021

http wap 7m cn2023-12-08 23:14:45【sự giải trí】5Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuEFFIS cho biết châu Âu có thể kết thúc năm 2022 với diện tích rừng bị thiêu rụi nhiều hơn năm 2017, xe bus 47

EFFIS cho biết châu Âu có thể kết thúc năm 2022 với diện tích rừng bị thiêu rụi nhiều hơn năm 2017,áyrừnggầnđâytạichâuÂunghiêmtrọnghơncảnăxe bus 47 hiện là năm ghi nhận tình trạng cháy rừng tồi tệ nhất với gần 1.000.000ha rừng bị tàn phá.

Tuyệt!(2)