Bạn đang ở đây:http wap 7m cn > sự giải trí

【tai game thuy hu】Ông Thomas Bach tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế

http wap 7m cn2023-12-08 23:42:32【sự giải trí】2Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuTrong bài phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Thomas Bach khẳng định ưu tiê tai game thuy hu

Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc tế,ÔngThomasBachtáiđắccửchứcChủtịchỦybanOlympicQuốctếtai game thuy hu ông Thomas Bach khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông vào lúc này là tổ chức thành công Olympic và Paralympic Tokyo.

Tuyệt!(23)